Primers Auxilis per a Empreses

Els primers auxilis consisteixen en l’assistència immediata als treballadors que han patit un accident o una
indisposició a la feina abans que no es produeixi l’assistència mèdica especialitzada.
Han de garantir una resposta adequada, ràpida i eficaç amb l’objectiu de minimitzar els danys a la salut
derivats d’aquests accidents o indisposicions.

Baixa d’aquí una mostra del primer tema